LC-DHD8000|8000流明|DLP投激光投影

日期:2019-03-04 / 人气: / 来源:冰猴激光投影机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
冰猴LC-DHD8000激光投影,8000流明DLP投影。冰猴专业提供显示设备及解决方案提供商:提供工程级激光投影解决方案,8000流明投影机,冰猴显示系统解决超短焦互动投影机方案,LC-DHD8000高清投影,教育激光投影机方案,DLP超短焦激光投影机系统集成方案。咨询热线:800-820-8306.


冰猴激光投影机LC-DHD8000

大屏显示系统

 
 
 
 
 
 
 

作者:冰猴中国


全国统一服务专线: 800-820-8306 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部